Dùng mọi cách tiếp cận Khách hàng hay Khách hàng phải tìm đến startup du lịch của mình?

Đừng hỏi Ban giám khảo mà hãy hỏi chính mình, đừng hỏi bản thân mà hãy hỏi thị trường, đừng hỏi thị trường mà hãy hỏi khách hàng. Làm sản phẩm bản thân muốn sử dụng, chỉ cần giải quyết được một nhu cầu nào đó của khách hàng, doanh nghiệp sẽ sinh tồn và …

Hành trình Khởi nghiệp theo đuổi dự án Startup Du lịch

Tôi tìm trên internet để lấy cảm hứng cũng như những bài học kinh nghiệm khi làm startup ở Việt Nam mà không thấy mấy người chia sẻ, mà có chia sẻ cũng là rất rất hạn chế, hoặc nếu muốn được chia sẻ một bí quyết nào đó phải trả phí rất cao. Có lẽ đó cũng là một điều thường thấy ở Văn hóa Á Đông, biết để bụng chết mang theo.