Truyện

Truyện Drama Start-up

Demo Day Ngày khởi “nghiệp” định mệnh – Chương 2

Chương 2: Scale-up hiện thực hóa giấc mơ unicorn Tôi cũng như các nhà khởi nghiệp khác cũng phải giải quyết 3 việc lớn phải làm đó là: Tìm phương hướng, tìm người và kiếm tiền. Trong đó tìm phương hướng chính là phải tìm được mô hình kinh doanh và nghiệm chứng sự khả …