Khi giới start-up underground và mainstream du lịch gặp nhau

Giới start-up underground – những đứa nhìn nghèo nghèo tội tội nhưng rất đông và nguy hiểm và startup mainstream của các bạn giỏi, siêu giỏi và giàu chỉ muốn đi gọi vốn ở những nơi có thương hiệu, sang trọng. Còn là underground thì biết ngày nào được ngóc đầu lên để nói: “hello world”.

Những xu hướng chính của du lịch toàn cầu và 5 bước cơ bản là những cơ hội và thách thức đổi mới sáng tạo

Startupdulich.com chia sẻ một phần về Đổi mới sáng tạo du lịch ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh – Siu Hrill Đổi mới sáng tạo có thể là những gì? • Mở một thị trường mới. • Tạo ra một sản phẩm mới. • Sửa đổi một sản phẩm hiện có. …