Confession

Góc Tự Sự của những người đã đang và sẽ Start-up

Khi giới start-up underground và mainstream du lịch gặp nhau

Giới start-up underground – những đứa nhìn nghèo nghèo tội tội nhưng rất đông và nguy hiểm và startup mainstream của các bạn giỏi, siêu giỏi và giàu chỉ muốn đi gọi vốn ở những nơi có thương hiệu, sang trọng. Còn là underground thì biết ngày nào được ngóc đầu lên để nói: “hello world”.